ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันกีฬา มุจลินท์เกมส์ โรงเรียนสภาราชีนี 2

Details

โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้จัดแข่งขันกรีฑา "มุจลินท์เกมส์ 2561" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง  ได้รับเกียรติจาก นายธัชชเวทว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขทั้งปวง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

152

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น