ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตรัษฎา จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชา ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 กลุ่าสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมรายการแข่งขันทั้งหมด 53 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ >>>ภาพกิจกรรม<<<


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น