การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 12 July 2018 14:16
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 573

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตรัษฎา จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชา ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 กลุ่าสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมรายการแข่งขันทั้งหมด 53 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ >>>ภาพกิจกรรม<<<