โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ i-Pad

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 25 July 2018 09:56
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 330

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ i-Pad ให้แก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ ห้อง i-Pad อาคารเรียน 2 โรงเรียนห้วยยอด