ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรม หล่อเทียน สมโภชเทียน ถวายเทียนพรรษา

Details

   โรงเรียนวังวิเศษ  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ อมราพร  เชาวนาพันธ์ุ   และคณะครู  นักเรียน  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อสืบสานประเพณีไทย  และวัฒนธรรมของชาวพุทธ   โดยได้จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา  ดังนี้
     19 ก.ค.61  พิธีหล่อเทียนพรรษา
     25 ก.ค.61  พิธีสมโภชเทียนพรรษา
     26 ก.ค.61  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  จำนวน 4 วัด  

พิธีหล่อเทียนพรรษา     .....19/7/61
รวมภาพหลอเทยน


พิธีสมโภชเทียนพรรษา     .....25/7/61

รวมภาพสมโภช

 

ถวายเทียนพรรษา  4  วัด    .....26/7/61

รวมภาพ ถวายเทยน

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น