ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา

Details

วันจันทร์ที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.2561   นายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และบุคลากร  

โรงเรียนสภาราชินี 2  จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา  เพื่อถวายเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

92100340 1 20180723 220848  92100340 0 20180723 220847

92100340 1 20180723 221145  92100340 3 20180723 220940

92100340 3 20180723 220814  92100340 0 20180723 220814

  92100340 2 20180723 220940

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น