ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ

Details

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 
ระหว่างวันที่  1-7 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้

        1. เขียนเรียงความในหัวข้อ "คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน"
        2. วาดรูปนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจ 
        3. สร้างสรรค์รูปภาพด้วยโปรแกรม GSP ในหัวข้อ "สวนสนุกคณิตศาสตร์"
        4. แข่งขันคิดเลขเร็ว
        5. แข่งขันซูโดกุ
        6. แข่งขัน A-math

 รวมภาพ1

รวมภาพ2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น