ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Details

      วันที่ 10 สิงหาคม  2561   โรงเรียนวังวิเศษ   นำโดยผู้อำนวยการ อมราพร  เชาวนาพันธุ์   ได้จัดทำกิจกรรมถวาย
พระพรชัยมงคล    เนื่องในวโรกาส เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม  2561 
โรงเรียนวังวิเศษ  จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
        - คณะครู  นักเรียน    และผู้ปกครอง    ถวายพระพรชัยมงคลฯ
        - กิจกรรมวันแม่   
              * มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
              * มอบเกียรติบัตร นักเรียนแต่งบทกลอน , จัดบอร์ด  วันแม่
              * นักเรียนแสดงมุทิตาจิต  ระลึกถึงพระคุณแม่ 

ถวายพระพร1

ถวายพระพร2

รวม1

รวม2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น