กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 10 August 2018 17:49
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 557

      วันที่ 10 สิงหาคม  2561   โรงเรียนวังวิเศษ   นำโดยผู้อำนวยการ อมราพร  เชาวนาพันธุ์   ได้จัดทำกิจกรรมถวาย
พระพรชัยมงคล    เนื่องในวโรกาส เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม  2561 
โรงเรียนวังวิเศษ  จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
        - คณะครู  นักเรียน    และผู้ปกครอง    ถวายพระพรชัยมงคลฯ
        - กิจกรรมวันแม่   
              * มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
              * มอบเกียรติบัตร นักเรียนแต่งบทกลอน , จัดบอร์ด  วันแม่
              * นักเรียนแสดงมุทิตาจิต  ระลึกถึงพระคุณแม่ 

ถวายพระพร1

ถวายพระพร2

รวม1

รวม2