ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

Details

       วันที่ 30-31  ตุลาคม  2561  โรงเรียนวังวิเศษ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอมราพร เชาวนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ   
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
        -ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร   แจ้งถึงการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย   และผลงานของโรงเรียน   
        -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี
        -กิจกรรมของนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในหัวข้อ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน"
        -ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

page0

 

                  page1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น