ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

Details

 

 

วันที่ 13  พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนคันธพิทยาคาร ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
        -   ท่านผู้อำนวยการ การบริหารงานของโรงเรียน
        -   หัวหน้าฝ่ายวิชาการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน

        -   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        - ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

วรสารโรงเรียนคันธพิทยาคาร

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น