ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกรีฑา

Details

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคอซิมบี้เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงการยกย่อ ชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียนกิจกรรมดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด             >>>>>ภาพกิจกรรม<<<<<


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น