ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 12-16 และ 19 พฤศจิกายน  2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องอินทนิล 1 และห้องโฮมรูมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและโรงเรียนมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน  

>>>ภาพกิจกรรม<<<


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น