โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 19 November 2018 15:39
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 334

วันที่ 12-16 และ 19 พฤศจิกายน  2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องอินทนิล 1 และห้องโฮมรูมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและโรงเรียนมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน  

>>>ภาพกิจกรรม<<<