ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย

Details

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยยอดเพื่อให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากคและนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด


hynews20181127


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น