ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ทีมสารานุกรมระดับ ม.ต้น โรงเรียนวังวิเศษ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

Details

       ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวังวิเศษ  ได้เป็นตัวแทน
ระดับภาคใต้  ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 3  คน ครูควบคุม 2 คน ดังนี้
       นักเรียน :  ด.ช.ธนกฤต  เพ็ชรฉุย  ม.2/1  ,  ด.ช.กฤตผล  สักแก้ว  ม.2/2  ,  ด.ญ.กัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์  ม.2/2
       ครูควบคุม : ครูสุปราณี  รักษา,  ครูปรวีย์  จินดาแก้ว

 

แข่งขันเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2561   ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รวม11

   

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น