ทีมสารานุกรมระดับ ม.ต้น โรงเรียนวังวิเศษ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 30 November 2018 16:22
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 286

       ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวังวิเศษ  ได้เป็นตัวแทน
ระดับภาคใต้  ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 3  คน ครูควบคุม 2 คน ดังนี้
       นักเรียน :  ด.ช.ธนกฤต  เพ็ชรฉุย  ม.2/1  ,  ด.ช.กฤตผล  สักแก้ว  ม.2/2  ,  ด.ญ.กัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์  ม.2/2
       ครูควบคุม : ครูสุปราณี  รักษา,  ครูปรวีย์  จินดาแก้ว

 

แข่งขันเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2561   ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รวม11