ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว

Details

     วันที่ 27 พฤศจิกายน  2561   โรงเรียนวังวิเศษ  ได้รับการประเมิน ตรวจสอบการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2  ดาว   มีคณะกรรมการ   นำโดย    ร.ต.นพดล   รักษ์แก้ว   รอง ผอ.สพม.13  และคณะ
     ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  สร้างความเข้่าใจ และความตระหนักในการสร้างคนดี
ให้สังคม

 

รวมคณธรรม11

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น