ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

Details

 

 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 

                ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. พิธีวางพวงมาลาในนามโรงเรียนนาโยงวิทยาคม และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีในทุกระดับชั้น
2.
การถวายราชสดุดี 
3.มอบเกียรติบัตรผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีดีเด่น ประจำปี 2561
4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่สาธารณะ

 

1

23

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น