ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม Nayongwit English Camp 2018

Details

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํัธยมศึกษาเขต 13 
ในการเป็นประธานจัดกิจกรรม Nayongwit English Camp 2018 
ในวันที่ 24  พฤศจิกายน  2561  
ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้   จังหวัดตรัง

12

34

5

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น