ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ชมรมข้าราชการครูอาวุโส กรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

Details
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับข้าราชการครูอาวุโส ชมรมข้าราชการครูอาวุโส กรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง ในการมอบทุนการศึกษา โดยจำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น