นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 11 January 2019 16:21
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 422

  นายอาคม  โพชสาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม มอบของขวัญ ให้กับนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสะบ้า 
โรงเรียนวัดไทรทอง และโรงเรียนบ้านไร่หลวง   เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

1