ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง

Details

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิไลพร คำสอน นักเรียนโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 6 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้น ม. 4 – ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ : ภาคใต้

ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง

1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น