ติดต่อออนไลน์  

q a

   

รางวัลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ

Details

    ขอแสดงความยินดีกับ.... ทีมสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวังวิเศษ 
ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศ  ณ  วชิราวุธวิทยาลัย   กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2562   ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ระดับประเทศ 
พร้อมทุนการศึกษา  6,000 บาท  

รางวลระดบประเทศ เปดสารานกรม

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น