ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่

Details

   โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่  ขึ้น  ในวันที่ 26 มิถุนายน  2562   
       **สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ท่านผู้อำนวยการได้อ่านสาส์นวันต่อต้านยาเสพติด   มีการแสดงการจำลอง ทำลายสิ่งเสพติดให้โทษ  รวมพลังต่อต้านยาเสพติด      ได้นำคณะครู และนักเรียน เดินขบวนรณรงค์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด  ในพื้นที่ชุมชนเขาวิเศษ  มีป้ายคำคม  คำขวัญต่าง ๆ ที่ปฏิเสธ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด     
       ** สำหรับกิจกรรมวันสุนทรภู่  ได้มีการอ่านบทกลอนของตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยแต่งกลอนสื่อความหมายของกวีสุนทรภู่   และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบปัญหา

      yasatit260662

yasatit2606622

sutonpu2606

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น