ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

Details

นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนายเผด็จ วรรณบวร เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 โดย  เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น