พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 12 July 2019 15:16
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 292

นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนายเผด็จ วรรณบวร เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 โดย  เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด