โครงการอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เด็กและเยาวชน โดย สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 25 July 2019 13:39
Written by คันธพิทยาคาร
Hits: 382

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง มาให้การอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคารตามโครงการอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เด็กและเยาวชน

7621936B 1DD6 465B 9469 55768C7E8AFD