ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนคันธพิทยาคารตามโครงการ TFE (Teams For Education)

Details

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ตามโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

6A7EE8A8 AA21 42BE 8DC6 6D8B1C93C8C7

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น