ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

Details

      นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ  ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ   และร่วมลงนามถวายพระพร   เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
(วันที่ 26 กรกฎาคม  2562) 

 

รวม1

รวม2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น