พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 26 July 2019 17:56
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 214

      นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ  ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ   และร่วมลงนามถวายพระพร   เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
(วันที่ 26 กรกฎาคม  2562) 

 

รวม1

รวม2