ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวีดีโอ

Details


ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ดังนี้
        1.ทีม AVWS. โสตทัศนศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ ชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอสั้น ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนส่งคลิปวิดีโอเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป 

       2.ทีม C T P I ประกันภัยใส่ใจคุณ โรงเรียนวังวิเศษ    ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเพลง
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท 

#วังวิเศษ #วิเศษสมนาม

clip 01

clip 02

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น