ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวีดีโอ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 29 July 2019 18:09
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 233


ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ดังนี้
        1.ทีม AVWS. โสตทัศนศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ ชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอสั้น ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนส่งคลิปวิดีโอเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป 

       2.ทีม C T P I ประกันภัยใส่ใจคุณ โรงเรียนวังวิเศษ    ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเพลง
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท 

#วังวิเศษ #วิเศษสมนาม

clip 01

clip 02