ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ได้รับรางวัล ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

Details

โรงเรียนวังวิเศษ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานสังคม และตอบปัญหากฎหมาย
เมื่อ วันที่ 2  สิงหาคม  2562   จำนวน 2  รายการ ดังนี้ 
    -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
        การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปี 2562 ของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง
       และได้เป็นตัวแทนไปแข่ง ระดับภาค ที่ จ.สงขลา

ตอบปญหาระพ ท 3

 

    -  ได้รับรางวัล"รางวัลชนะเลิศ โครงงานสังคม"     ได้รับโล่เกียรติยศพลเอกสุรยุทธิ์ จุลานนท์  องคมนตรี
        รักษาการประธานองคมนตรี   
ระดับ ม.ต้น ภาคใต้ 1-2 สิงหาคม 2562 
        ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

รางวลโคงงงานสงคม

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น