มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 20 September 2019 17:43
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 406

       คณะครู และนักเรียนทุกคน  ร่วมกันจัดกิจกรรม
กตเวทิตาจิต ศิษย์สักการะ   "ครูอัมพันธ์ วัฒสกุลพงศ์" 
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ   

                               @17 ก.ย.2562  ณ  โรงเรียนวังวิเศษ

มทตา1

มทตา2

มทตา3