มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 22 January 2020 13:05
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 337

นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

กับนักเรียน และคณะครูที่ได้ร่วมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้

 

มอบเกยรตบตร ศลปหตถกรรม