จดหมายข่าว รอบรั้วขาว-แดง โรงเรียนห้วยยอด

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 13 February 2020 13:56
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 123

โรงเรียนห้วยยอดร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพัน์ ณ โรงเรียนห้วยยอด

hynews20200213