ติดต่อออนไลน์  

q a

   

"สามัคคีศึกษาร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19 "

Details

"สามัคคีศึกษาร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19 "

โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกัน การปฏิบัติตนให้พ้นจาก เชื้อไวรัส Covid - 19 
ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียง91394718 505498880145370 996554467052617728 n

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น