"สามัคคีศึกษาร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19 "

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Tuesday, 07 April 2020 18:57
Written by โรงเรียนสามัคคีศึกษา
Hits: 196

"สามัคคีศึกษาร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19 "

โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกัน การปฏิบัติตนให้พ้นจาก เชื้อไวรัส Covid - 19 
ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียง91394718 505498880145370 996554467052617728 n