ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

Details

vichen

ประกาศการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ชั้น ม.1  และม.4
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
ได้ที่ www.wch.ac.th
***
จำหน่ายระเบียบการ ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ
จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ***
ผู้ปกครองและนักเรียนดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่
เว็บไซต์โรงเรียน www.wch.ac.th
———****——-
ในการสมัครเรียน จะอ้างอิงเลขที่จากระเบียบการ
ซึ้งจะให้กรอกในระบบรับสมัคร สำหรับผู้ปกครองที่ซื้อระเบียบพร้อมใบสมัครไปแล้ว ให้ใช้เลขที่ระเบียบการเดิมได้เลยค่ะ ซึ่งระบบรับสมัครตอนนี่ยังไม่เปิดใช้ จะเริ่มเปิดระบบวันที่ 3 - 12พ.ค. 2563 ค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่มีระเบียบการ
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ห้องบริหารงานงบประมาณ
จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ***

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น