ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงโรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 20 July 2020 16:41
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 149

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด นำโดย ครูอานนท์ คงเฝือและครูรชฏ จันพุ่ม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำพอเพียง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลำ เรื่องการถอดหลักปรัชญา​ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง