ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2563

Details

     โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม  พิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ในวันที่  11  สิงหาคม  2563  ณ  โรงเรียนวังวิเศษ   
และพร้อมกันนี้   โรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ   ประจำปี  2563  ขึ้น   โดยได้มอบเกียรติบัตรยกย่องคุณแม่
ดีเด่นประจำห้องเรียน    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนซึมซับ  ความรัก  ความกตัญญูต่อ  แม่  ซึ่งถือว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่   

wang1208 1

wang1208 2

wang1208 3

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น