โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมคริสต์มาส

รายละเอียด

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
และกิจกรรมคริสต์มาส  ในวันที่ 29  ธันวาคม  2560  

 

                                                                ปใหม
         ปใหม1    ปใหม2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น