ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ITA-onweb

Display # 
Title Hits
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 489
รายงานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 522
รายงานสรุปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 541
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-62 592
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 531
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 604
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 590
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 520
มาตราการป้องกันการรับสินบน 509
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 532
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 533
สรุปกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต 534
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 489
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 535
ประกาศเจตจำนงสุจริต 551
มาตราการให้บริการ 537
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 910
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 702
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 944
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 539
รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ 963
สถิติการให้บริการปีุ62 1117
เขตพื้นที่สุจริต 7510
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น