ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ITA-onweb

Display # 
Title Hits
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 307
รายงานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 329
รายงานสรุปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 334
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-62 365
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 328
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 352
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 356
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 318
มาตราการป้องกันการรับสินบน 312
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 331
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 335
สรุปกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต 333
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 304
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 328
ประกาศเจตจำนงสุจริต 342
มาตราการให้บริการ 327
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 570
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 448
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 771
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 332
รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ 569
สถิติการให้บริการปีุ62 683
เขตพื้นที่สุจริต 6741
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น