ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เปิดบ้านวิชาการ ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา (Open House K.R.S.Family)

รายละเอียด

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการโชติ จิตขาว จัดกิจกรรม"เปิดบ้านวิชาการ ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อ.กันตัง จ.ตรังโดยมี นายพรชัย สุขโขม นายอำเภอกันตัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางการต้อนรับของผู้บริการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ชุมชน หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา และ โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง๒ ให้การต้อนรับ

IMG 6893

โรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 13 ก.พ. 2561

รายละเอียด

นายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน  

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

92100340 0 20180213 102219   92100340 2 20180213 10265892100340 0 20180213 102803   92100340 0 20180213 102826   

92100340 2 20180213 102219   92100340 2 20180213 102553

92100340 1 20180213 102219   92100340 3 20180213 102220

92100340 1 20180213 102658   92100340 4 20180213 102318

    

โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

รายละเอียด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 2 จัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการสอน และใช้สื่อที่สร้างจากโปรแกรมนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยยอด


โรงเรียนห้วยยอดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวันตรุษจีน ประจำปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา เข้าใจความเป็นมาของวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าหลากหลาย เช่น การฟ้อนรำจีนโบราณ  การขับร้องเพลงจีน นิทรรศการวิชาการ  และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอีกมากมายณ ลานหน้าเสาธงและบริเวณห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น