ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนวังวิเศษจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

รายละเอียด

 

แกไขแลว 2

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี "เบญจมิตรสัมพันธ์"

รายละเอียด

                                 

กลุ่มเบญจมิตรสัมพันธ์  ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
เป็นประธานในพิธีรอบกองไฟ การเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี  "เบญจมิตรสัมพันธ์"
ของโรงเรียนนาโยงวิทยาคม  โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ในระหว่างวันที่ 4 - 6  มกราคม  2561  ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง 

 

 ลกเสอ3 

ลกเสอ4

ลกเสอ1ลกเสอ 2

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมคริสต์มาส

รายละเอียด

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
และกิจกรรมคริสต์มาส  ในวันที่ 29  ธันวาคม  2560  

 

                                                                ปใหม
         ปใหม1    ปใหม2

โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560

รายละเอียด

 chritmas

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น