ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนวังวิเศษ จัดแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2561

Details

     โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดแข่งขันกรีฑาสีภายใน โรงเรียน ประจำปี 2561    ในวันที่ 22  มิถุนายน  2561   
ได้รับเกียรติจาก   นายวรพันธุ์   สุวรรณยุหะ  
นายอำเภอวังวิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิด   นอกจากการแข่งขันกรีฑาแล้ว 
โรงเรียนได้จัดแข่งขันประกวด  กองเชียร์  เชียร์ลีดเดอร์ และแฟนซี  ของแต่ละคณะสี    และได้จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล  ฟุตซอล  และวอลเล่บอล ขอแต่ละคณะสี  ซึ่งได้จัดแข่งขันเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้

      โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากปกครอง และชุมชน อย่างดียิ่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
รวม222

รวม11

รวม33

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

Details
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เป็น
ประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
ในระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ชมรมครูอาวุโส กรมสามัญ จังหวัดตรัง สถาบันจิตตานุภาพ และพุทธสมาคม 

                                           1

2
           35                   46

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้คร

Details
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู  และเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 

ในวันที่  7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง

1

2

 

                                                                       กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

3 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมแลบ้านสานสัมพันธ์

Details
กิจกรรมแลบ้านสานสัมพันธ์

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม แลบ้านสานสัมพันธ์  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561

 

1

2

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Details

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับคณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบนโยบายโรงเรียน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน

และผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง

92100340 3 20180604 091953   92100340 3 20180604 092021

92100340 0 20180604 091953  92100340 4 20180604 091953

92100340 1 20180604 092021  92100340 1 20180604 091953

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น