banner sm  

 kb  images      

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์

Details
เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ นาโยงวิทยาคม

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนทุกคน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน  และวันที่ 1-2 ธันวาคม  2561 

1

2

3

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม Nayongwit English Camp 2018

Details
ค่าย Nayongwit English Camp 2018

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํัธยมศึกษาเขต 13 
ในการเป็นประธานจัดกิจกรรม Nayongwit English Camp 2018 
ในวันที่ 24  พฤศจิกายน  2561  
ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้   จังหวัดตรัง

12

34

5

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

Details
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 

                ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. พิธีวางพวงมาลาในนามโรงเรียนนาโยงวิทยาคม และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีในทุกระดับชั้น
2.
การถวายราชสดุดี 
3.มอบเกียรติบัตรผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีดีเด่น ประจำปี 2561
4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่สาธารณะ

 

1

23

 

โรงเรียนวังวิเศษ สอบธรรมศึกษา ปี 2561

Details

       วันที่ 29  พฤศจิกายน  2561  โรงเรียนวังวิเศษจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561  

 

สอบคณธรรม

 

การตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว

Details

     วันที่ 27 พฤศจิกายน  2561   โรงเรียนวังวิเศษ  ได้รับการประเมิน ตรวจสอบการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2  ดาว   มีคณะกรรมการ   นำโดย    ร.ต.นพดล   รักษ์แก้ว   รอง ผอ.สพม.13  และคณะ
     ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  สร้างความเข้่าใจ และความตระหนักในการสร้างคนดี
ให้สังคม

 

รวมคณธรรม11

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น