ติดต่อออนไลน์  

q a

   

บทความทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
ฉบับที่ ๒๑ ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 198
ฉบับที่ ๒๐ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 238
ฉบับที่ ๑๙ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ของ สพม.13 276
ฉบับที่ ๑๘ โรงเรียน(สพม.13)ดี...ต้องมีที่ยืน 381
ฉบับที่ ๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 697
ฉบับที่ ๑๖ โรงเรียนคุณธรรม สพม.๑๓ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 528
ฉบับที่ ๑๕ Tepe Online 592
ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 604
ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ) 692
ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5) 638
ฉบับที่ ๑๑ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (4) 616
ฉบับที่ ๑๐ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (3) 621
ฉบับที่ ๙ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (2) 564
ฉบับที่ ๘ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (1) 549
ฉบับที่ ๗ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๓) 486
ฉบับที่ ๖ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๒) 822
ฉบับที่ ๕ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๑) 872
ฉบับที่ ๔ เครือข่ายการนิเทศ 1120
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การผลิดและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 492
ฉบับที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2558 531
ฉบับที่ ๑ ของฝากจาก ...HOKKAIDO 495
ส่งต่อเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๓ 555
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น