ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

บทความทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
ฉบับที่ ๒๐ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 27
ฉบับที่ ๑๙ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ของ สพม.13 65
ฉบับที่ ๑๘ โรงเรียน(สพม.13)ดี...ต้องมีที่ยืน 169
ฉบับที่ ๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 211
ฉบับที่ ๑๖ โรงเรียนคุณธรรม สพม.๑๓ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 313
ฉบับที่ ๑๕ Tepe Online 361
ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 404
ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ) 493
ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5) 439
ฉบับที่ ๑๑ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (4) 419
ฉบับที่ ๑๐ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (3) 396
ฉบับที่ ๙ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (2) 384
ฉบับที่ ๘ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (1) 351
ฉบับที่ ๗ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๓) 294
ฉบับที่ ๖ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๒) 593
ฉบับที่ ๕ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๑) 660
ฉบับที่ ๔ เครือข่ายการนิเทศ 323
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การผลิดและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 292
ฉบับที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2558 321
ฉบับที่ ๑ ของฝากจาก ...HOKKAIDO 313
ส่งต่อเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๓ 333
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น