สถานที่ตั้งสำนักงาน

Details
Category: ข้อมูลการติดต่อ
Published on Tuesday, 12 January 2016 09:21
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 6267

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
ที่ตั้ง เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๓๗๕๒ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๕๙๙๑ อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : www.matthayom13.go.th

office