ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Details
 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 3280 1892

 

  kanda2

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 7283 8695

            pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 7885 6108

 

panitsara

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

06 1453 9691

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08 4060 6838 

 Chaleamsri

นางเฉลิมศรี ปานจันทร์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08 7757 8397

    

maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา

08-7626-0964

 
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น